PRIVACY (AVG)

AVG-PRIVACY BELEID BELANGRIJKE INFORMATIE PERSOONS- EN PRIVACY GEGEVENS

De AVG-privacy wetgeving is vanaf 25 mei 2018 van kracht geworden. Integraal Energieadviseurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring geven we aan waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, en verwerken.

In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij zorgvuldig omgaan met privacy- en uw persoonsgegevens.

Integraal Energieadviseurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Wij gebruiken en verwerken alleen de door u verstrekte, en minimaal voor het doel benodigde, persoonsgegevens;

* Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om zo uw persoonsgegevens te waarborgen;

* Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt;

* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

* Indien u na het doornemen van ons privacy beleid nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-mail: eric@integraalenergieadviseurs.nl;

  • Schriftelijk: Integraal Energieadviseurs, Laagheidseweg 1, 5804BJ, Venray;

  • Telefonisch: 06-37 55 89 30.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Offertes, overeenkomsten, facturen, betalingen en adviesdocumenten;

  • Het mogelijk versturen van nieuwsbrieven (in de toekomst);

  • Het versturen van E-mailberichten (met bijlages).

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam

  • Adres

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of is toegestaan.

Bewaartermijn

Integraal Energieadviseurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Mocht u zich willen afmelden voor onze nieuwsbrief, dan kan dat op elk moment. Stuur a.u.b. een e-mail aan eric@integraalenergieadviseurs.nl; of schrijf u uit via de link, die onder elke nieuwsbrief staat.

Cookies

Wij attenderen erop dat Google gegevens verzameld via cookies, of vergelijkbare technieken, via onze website. Wij willen dit niet maar kunnen dit ook niet blokkeren.