Over Ons

 

INTEGRAAL ENERGIE ADVIES

Integraal energiemaatregelen adviseren houdt in dat je op alle denkbare punten punten adviseert om zo meer energie te kunnen besparen. Dit vertaald zich in beter isoleren; kiezen voor de juiste duurzame installaties; tochtwering; vervangen van CV-ketel en andere elektrische apparatuur; maar ook slimme tips aan bewoners en eigenaren. Dit leidt tot een beter advies aan u; en geldt in basis zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen.

ONAFHANKELIJKE ROL VAN ADVISEUR

Als energie adviseur kunnen wij volledig belangeloos een eerlijke, ondersteunende, en bemiddelende, rol voor u vervullen. Wij streven dus naar het opstellen van een energieadvies waarmee u zelf, of met ondersteuning van ons, uw woning of gebouw kunt (laten)verduurzamen. Met dit advies kan een optimale energiebesparing bereikt worden voor uw specifieke situatie.

INTEGRAAL ENERGIE ADVISEURS

Integraal Energie Adviseurs is een gespecialiseerd en toonaangevend adviesbureau op het gebied van maatwerk energieadvies. Het is begonnen vanuit  maatschappelijke betrokkenheid om particuliere woningbezitters te helpen met het verduurzamen van hun woning. Kennis is naast opleiding voor een belangrijk deel opgedaan door het persoonlijk  verduurzamen van eigen woning tot een energieneutrale woning. Wij zijn in februari 2019 gestart met adviseren. Door de grote vraag, naar onze gedegen energieadviezen, is destijds besloten hiervoor een aparte onderneming te starten. Deze onderneming is officieel gestart op 29 april 2020 door ...

Eric Franssen.

STICHTING ENERGIE EXPERTS NL - SEEN20.NL

Om op grotere schaal bij te kunnen dragen aan het verduurzamen van Nederland, door advisering in grotere collectieve projecten, hebben diverse adviesbureaus de handen ineengeslagen. Wij zijn de initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Energie Experts Nederland. De Stichting heeft als doel om bewoners te informeren; gemeentes, energiecoöperaties, banken en lokale werkgroepen, te ondersteunen bij collectieve energieprojecten; het behartigen van belangen van Energieadviseurs; en het uitwisselen van kennis tussen energieadviseurs.