Wetenschappelijke Klimaatraad: 'Energiebesparing en normering bestaande bouw nodig'                 30-01-2024

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de Nederlandse overheid onder andere verplichte energienormen voor bestaande gebouwen gaan handhaven en collectieve energievoorzieningen meer ondersteuning bieden, volgens een adviesrapport van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Het rapport bevat de aanbevelingen van de WKR voor het Klimaatplan 2025-2035, dat het kabinet verwacht te publiceren in 2024.

De WKR is in april 2023 opgericht om de Eerste en Tweede Kamer te adviseren over klimaatbeleid. Omdat het kabinet in 2024 een plan voor het klimaatbeleid in de periode 2025-2035 moet presenteren, werd het adviesorgaan gevraagd hun aanbevelingen te geven.

De belangrijkste boodschap van de WKR aan het kabinet is om een duidelijke visie te presenteren: “Bepaal met elkaar hoe we willen dat ons land er in 2050 uit ziet. Hoe we samenleven, hoe we onze beperkte ruimte gebruiken, hoe we geld verdienen. Maak vanuit daar een strategie voor een klimaatbestendig en klimaatneutraal Nederland in 2050.”

Artikel: Er is meer energiebesparing nodig zegt het Planbureau voor de Leefomgeving

Aanbevelingen-voor-de-energietransitie
Het rapport behandelde onder andere de energietransitie en de belangrijkste vraagstukken en beleidsinstrumenten die daar een rol zullen spelen.

Zo raadt de WKR aan sterker te sturen op energiebesparing. Het beschrijft dat huidige doel, om in 2030 een 24% lager primair energieverbruik te hebben (dan in 2021), met het huidige beleid niet zal worden gehaald. Aanvullend beleid is daar dus voor nodig.

Ook wijst het rapport op het effect dat normering op verschillende vlakken heeft gehad en de kansen die er liggen door dit uit te breiden. Zo schrijft de WKR dat normen voor witgoed, elektronica, auto’s en gebouwen in Europa hebben geleid tot 15% emissiereductie voor elektriciteitsverbruik. Voor nieuwbouw zijn er al energienormen. De WKR raad nu ook energienormen aan voor bestaande bouw. Door er een verhuurdersverplichting aan te koppelen komen er ook meer energiezuinigere woning voor huurders beschikbaar.

Tot slot vraagt men aandacht voor stimulans van coöperaties. Winstdelen in bijvoorbeeld wind- of zonneparken zou het draagvlak voor de energietransitie vergroten en mensen met andere motivaties bereiken. De overheid kan meer subsidies richten op collectieven in plaats van individuen en meer doen aan informatievoorziening en coördinatie.

 

Origineel artikel: Warmte 365;  Brendan Hadden; 18.12.2023.