Energielabel

 

MAATREGELEN VERHOGEN WAARDE

Met een energielabel kan aangetoond worden hoe energiezuinig een woning, school, kantoor, etc. is. Wanneer u uw woning(gebouw) wilt verkopen, verhuren of in gebruik nemen moet u een energielabel kunnen overleggen. Met het energielabel wil de overheid de eigenaren motiveren om duurzame energiebesparende maatregelen te nemen. Op het energielabel staat in hoeverre maatregelen op gebied van isolatie (vloer, gevel, ramen en dak), en installaties (verwarming, elektriciteitsgebruik en ventilatie) reeds al zijn genomen; en welke verbeteringen gekozen kunnen worden om tot een beter label te komen. Het energielabel kent een aantal categorieën (A t/m G). Zeer energiezuinige woningen hebben een A en zijn heldergroen, zeer onzuinige hebben een G en zijn felrood. Het streven is om minimaal label-C te bereiken voor alle woningen en gebouwen.

 

 

ENERGIE INDEX

Waar voor verkoop van een woningen een energielabel nodig is, geldt voor verhuur een Energie-Index. Beide methoden geven de energiezuinigheid van een woning aan. Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (BRL9500-01). Een energieadviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter). De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning.

 

 

ENERGIELABEL UTILITEITSBOUW

Ook bij utiliteitsgebouwen kan inzicht verkregen worden in de energieprestatie van het bedrijfsgebouw, door het laten opstellen van een Energielabel. Volgens de Europese richtlijn (EPBD) moet bij elk utiliteitsgebouw, dat verkocht of verhuurd wordt, een Energielabel geleverd kunnen worden. Op het energielabel staat in hoeverre maatregelen op gebied van isolatie (vloer, gevel, ramen en dak), en installaties (verwarming, elektriciteitsgebruik en ventilatie) reeds al zijn genomen. Het energielabel kent een aantal categorieën (A t/m G).